Đăng nhập:  

Tên Người Dùng:
 
Mật khẩu:
 
Quên mật khẩu?

Với SmartWorld:

  • Tất cả các báo cáo được cập nhật hàng ngày
  • Đơn giản khi chuyển hướng
  • Các đặc tính của chương trình và báo cáo có thể thay đổi cho thích hợp
  • Các đường dẫn liên kết cho phép bạn tham khảo các thông tin liên quan đến kết quả báo cáo của bạn.
  • Đơn giản khi làm theo các hướng dẫn sử dụng báo cáo, để đảm bảo bạn có thể thực hiện báo cáo và tập trung cải tiến.
  • Dễ in và luôn có sẵn trên mạng 24/24

Chào mừng bạn đến với SmartWorld:

Công Suất Thực, Thời Gian Thực, Cải Tiến Thực

Môi trường tương tác trong thời gian thực cho phép SmartWorld đưa các tính năng mạnh mẽ năng động vào mỗi báo cáo thông qua bộ báo cáo trực tuyến - SmartWorld .

Không phải là khách hàng hiện tại?

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi